קומישנינג

תהליך הרצה מפורט

מה זה?

קומישנינג היא תהליך הרצה מפורט, שיטתי ומתועד כדי להבטיח שמתקן, מערכת או רכיב חדש או שהותקן מחדש עומד בכוונת התכנון, מתאים לדרישות הלקוח ותואם לכל הקודים, התקנים והתקנות הרלוונטיים.

למה עושים את זה ?

 • כי התברר שבפרוייקטים רבים יש פער גדול בין כוונת היוזם של הפרוייקט לתוצאה הסופית
 • חומרים שהוגדרו ושיטות התקנה לא תרמו למפרטים
 • דרכי ההפעלה של המערכת המותקנת לא תאמו לדרישות הלקוח
 • התוצרים של המערכת היו לא באיכות ולא בכמות הנדרשת

איך גורמים לפרויקט להצליח?

 • הצוותים המנוסים שלנו בוחנים את דרישות הלקוח
 • לומדים את המפרטים והתכניות
 • מוודאים שהפרוייקט בוצע על פי הדרישות, וממפים את הפערים, שיתוקנו על ידי הקבלן
 • לומדים את הוראות ההפעלה ומוודאים שהמותקן תואם להוראות אלו. ובמידת הצורך מבצעים התאמות
 • מכינים תוכנית הרצה מפורטת לאחר שבצענו סקר סיכונים
 • מכשירים את המפעילים של המתקן על המערכת החדשה
 • מוודאים שכל התכניות עודכנו על פי הקיים, שקיימים סיפרי מכונה, וקיימות הוראות אחזקה לכל המתקנים והציוד.

הניסיון שלנו:

צריך עזרה?
דילוג לתוכן